Chứng chỉ

Chứng chỉ CE & ANSI

CE- Khóa an toàn

CE- Chân máy an toàn

CE- Rửa mắt

CE- Vòi sen khẩn cấp

ANSI- Rửa mắt & tắm

Chứng chỉ ISO

ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 14001 - Hệ thống quản lý môi trường

ISO 45001 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Chứng nhận bằng sáng chế

Bằng sáng chế phát minh - máy làm giày 1

Bằng sáng chế phát minh - máy làm giày 2

Bằng sáng chế máy làm giày 3

Mô hình tiện ích- khóa cầu dao

Mô hình tiện ích- rửa mắt

Chứng chỉ doanh nghiệp công nghệ cao

Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao