Sertifiseringer

CE- og ANSI-sertifiseringer

CE- Safety Lockout

CE- Sikkerhetsstativ

CE- Øyeskyll

CE- Nøddusj

ANSI- Øyeskyll og dusj

ISO-sertifiseringer

ISO 9001- Kvalitetsstyringssystem

ISO 14001 - Miljøstyringssystem

ISO 45001 - Ledelsessystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Patentsertifiseringer

Oppfinnelse Patent-skofremstillingsmaskin 1

Oppfinnelse Patent-skofremstillingsmaskin 2

Oppfinnelse Patent-skofremstillingsmaskin 3

Bruksmodell - sperrebryter

Bruksmodell - øyeskyll

Høyteknologiske bedriftssertifiseringer

Høyteknologiske bedriftssertifikater