Сертификати

CE и ANSI сертификати

CE - заключване за безопасност

CE - Безопасен статив

CE - Измиване на очите

CE - авариен душ

ANSI- Измиване и душ за очи

ISO сертификати

ISO 9001 - Система за управление на качеството

ISO 14001 - Система за управление на околната среда

ISO 45001 - Система за управление на здравето и безопасността при работа

Патентни сертификати

Изобретение Машина за производство на патенти 1

Изобретение Машина за производство на патенти 2

Изобретение Машина за производство на патенти 3

Полезен модел - блокировка на прекъсвача

Полезен модел - измиване на очите

Високотехнологични корпоративни сертификати

Високотехнологични корпоративни сертификати