Svetový obchod

podiel na trhu 2

Naša spoločnosť vždy dodržiava firemnú víziu „zaviazaná budovať poprednú svetovú značku bezpečnostných produktov“ a aktívne skúma medzinárodný trh.
Už viac ako desať rokov aktívne podporujeme výmeny a spoluprácu so zákazníkmi z celého sveta prostredníctvom globálnych odborných výstav v Nemecku, USA a iných oblastiach.
Doteraz boli naše hlavné produkty, ako je bezpečnostná zámka, núdzové stanice na výplach očí, vyvezené do viac ako 70 krajín a regiónov.
Svetový obchod