بازار جهانی

سهم بازار 2

شرکت ما همیشه به چشم انداز شرکتی "متعهد به ایجاد یک برند جهانی محصولات ایمنی" پایبند است و بازار بین المللی را به طور فعال بررسی می کند.
برای بیش از ده سال، ما به طور فعال مبادلات و همکاری با مشتریان از سراسر جهان را از طریق نمایشگاه های حرفه ای جهانی که در آلمان، ایالات متحده و سایر مناطق برگزار می شود، ترویج داده ایم.
تاکنون محصولات اصلی ما مانند قفل ایمنی، ایستگاه های شستشوی چشم اضطراری قبلا به بیش از 70 کشور و منطقه صادر شده است.
بازار جهانی