අප අමතන්න

Marst ආරක්ෂාව උපකරණ (Tianjin) සමාගම, සීමාසහිත

Factory Address

(In Tianjin Cao's Bend Pipe Co., Ltd)

No. 36, Fagang South Road,

Shuanggang Town, Jinnan District,

Tianjin, 300350, සී එන්.

විද්යුත් තැපෑල

welken@chinawelken.com

දුරකථන

දුරකථන: + 86-22-88823317

Fax: +86-22-58712985

Phone: +86-13302100695

පැය

සඳුදා-සිකුරාදා: 8:30 5:30 pm කිරීමට am

සෙනසුරාදා-ඉරිදා: වසා