ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Marst Safety Equipment (Tianjin) Co., Ltd

អាសយដ្ឋានរោងចក្រ

(នៅក្នុង Tianjin Cao's Bend Pipe Co., Ltd)

ផ្ទះលេខ 36 ផ្លូវហ្វាងខាងត្បូង។

ទីប្រជុំជន Shuanggang ស្រុក Jinnan

Tianjin, 300350, CN ។

អ៊ីមែល

welken@chinamarst.com

ទូរស័ព្ទ

ទូរស័ព្ទ៖ +86-22-28577599
ទូរស័ព្ទ៖ +86-18920760073
ទូរស័ព្ទ៖ +86-17627811689
ទូរស័ព្ទ៖ +86-18920735386
                  

(WhatsApp / WeChat)

ម៉ោង

ថ្ងៃច័ន្ទ-សុក្រៈ ៨ៈ៣០ ព្រឹក ដល់ ៥:៣០ ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ៖ បិទ