Жарылысқа төзімді кабельмен жылытылатын мұздатуға төзімді көзді жуу және душ