ANSI

DeAmerican National Standards Institute(ANSI/ˈænsi/AN-se) är en privat ideell organisation som övervakar utvecklingen av frivilliga konsensusstandarder för produkter, tjänster, processer, system och personal i USA.Organisationen samordnar också amerikanska standarder med internationella standarder så att amerikanska produkter kan användas över hela världen.

ANSI ackrediterar standarder som utvecklats av representanter för andra standardiseringsorganisationer, statliga myndigheter, konsumentgrupper, företag och andra.Dessa standarder säkerställer att produkternas egenskaper och prestanda är konsekventa, att människor använder samma definitioner och termer och att produkter testas på samma sätt.ANSI ackrediterar även organisationer som utför produkt- eller personalcertifiering i enlighet med krav definierade i internationella standarder.

Organisationens huvudkontor ligger i Washington, DC. ANSI:s verksamhetskontor ligger i New York City.ANSI:s årliga driftsbudget finansieras av försäljning av publikationer, medlemsavgifter och avgifter, ackrediteringstjänster, avgiftsbaserade program och internationella standardprogram.

Många ANSI-bestämmelser införlivas i USA:s federala stadgar genom hänvisning (dvs. av OSHA-bestämmelser som hänvisar till ANSI-specifikationer).ANSI tar ut pengar för tillgång till deras handlingar;dess hävdande av upphovsrätt över dess standarder har varit föremål för kritik och rättstvister.

AlltMARST ögonsköljprodukter klarade ANSI-certifiering.

Rita                                           

Marst Safety Equipment (Tianjin) Co., Ltd.

No.36, Fagang South Road, Shuanggang Town, Jinnan District, Tianjin, Kina

Tel: +86 022-28577599

Wechat/Mob:+86 17627811689

E-post:bradia@chinawelken.com


Posttid: 2023-august